Pravidla 2017

Úvod » Auta » Pravidla 2017

Pravidla Seriálu maket 2017 a M-ČR Nascar 2017

 

STAVEBNÍ PRAVIDLA

Základní definice makety - pravidla

Kategorie CEST/24 - pravidla

Kategorie ME-CEST/24 - pravidla

Kategorie SPORT/24 - pravidla

Kategorie PROTOTYPE/24 - pravidla

Kategorie OLDTIMER a Nascar (Stock Car) - pravidla

Dodatek ke pravodlům NASCAR - dodatek

Kategorie Old/24M-1950 a OLD/24M-1965 - MONOPOSTY - pravidla

Kategorie A1/24 1977 (formule) - pravidla

Propozice Poháru monopostů- dodatek ke pravidlům 2016 - stahuj

Propozice seriálu Oldtimer a Nascar - propozice

1. Kategorie

Seriál maket 2017 je vypsán pro kategorie Oldtimer, Prototype/24, Sport/24, Cest/24, ME-Cest/24.

Seriál M-ČR Nascar 2017 je vypsán pro kategorie  Nascar, Old/24M 1946-1965, A1/24 1977, Oldtimer a ME-Cest/24.

Kategorie Oldtimera Nascar se řídí stavebními pravidly modelů KAuM ČR platnými od 1. 1. 2016. V kategorii Nascar se mohou účastnit i modely bývalé kategorie Old Nascar, pokud vyhovují stavebním pravidlům. Kategorie Monopostů (Old/24) se řídí vyvěšenými pravidly a propozicemi k Poháru monopostů.U kategorie OLD/24M v seriálu M-ČR Nascar jsou sloučeny obě původně samostatné kategorie (do roku 1950 a do roku 1965) a jedou se společně jeden závod. Závodník si tedy zvolí jen jeden vůz, se kterým bude startovat v závodě.

2. Přihlašování do závodu

Preferují se písemné přihlášky. V přihlášce uveďte celá jména jezdců, klubovou příslušnost a předpokládané obsazení kategorií.

Adresa na přihlášky: Tomáš Ťok, ved. seriálu, e-mail: tomas.tok@benteler.com

Uzávěrka přihlášek: do pátku předchozího týdne před plánovaným termínem závodu

3. Přejímka modelů

K závodu nebudou připuštěny civilní verze vozidel (nezávodní verze). K závodům budou připuštěny i komerčně vyráběné dráhové modely v měřítku 1:24 (1:25), které vyhovují svým zařazení do některé z kategorií Seriálu maket 2017. U těchto modelů jsou povoleny následující úpravy - výměna motoru za motor stejné značky popřípadě motor Falcon nebo JK Hawk 7, výměna pneumatik, případná výměna vodítka a případná změna převodového poměru.

K přejímce je zapotřebí přinést modely, které budou na spodní části podvozku opatřeny jménem závodníka a kategorií. K přejímce se donesou modely kategorie, kterou přejímající komisaři vyhlásí. Budou vyřazeny modely, které neodpovídají stavebním pravidlům kontrolované kategorie (závodník se může zúčastnit závodu, ale bez nároku na bodové ohodnocení).

4. Závody

a) Systém závodu

Všichni přihlášení závodníci pojedou finále.Budou rozděleni do početně přiměřených skupin tak, aby byl zajištěn dostatečný počet nasazujících. V prvním závodu sezóny budou skupiny rozděleny podle loňských výsledků, v dalších podle průběžného pořadí aktuální sezóny.

b) Finále

Na osmiproudé autodráze se jede 8 x 1,5 minuty s 1,5 minutovými pauzami mezi drážkami, na čtyřproudé autodráze se jede4 x 2 minuty s 1,5 minutovými pauzami mezi drážkami. Počet skupin a počet jezdců ve skupině je podle počtu přihlášených závodníků s ohledem na potřeby nasazování. O konečném pořadí rozhoduje dosažený výkon (součet okruhů a dílků) bez ohledu na skupinu.

c) Zakázané prostředky

Je zakázáno používání jakýchkoliv chemických prostředků na zvýšení adhezních vlastností pneumatik. V případě prvního odhalení nedodržení tohoto pravidla je závodník diskvalifikován z mítinku ve všech obsazených kategorií. V případě druhého odhalení tohoto přestupku je vyloučen z celého probíhajícího ročníku seriálu.

5. Startovné

Výše startovného Seriálu maket  je 200,-Kč/závod bez ohledu na počet obsazených kategorií, žáci a junioři (studenti SŠ) zdarma. 50% vybraného startovného obdrží pořadatel a 50% vybraného startovného obdrží vedoucí seriálu, vše bude vyrovnáno nejpozději do ukončení závodu. Startovné seriálu M-ČR NASCAR je ve výši 100,- Kč/závod a vše ostatní stejné jako u Seriálu maket.

Pokud  není  pořadatel  mítinku  schopen  vypracovat  výsledkovou  listinu,  vyhrazuje  si  vedoucí seriálu právo neuhradit pořadateli 50% podílu na vybraném startovném.

6. Povinnosti pořadatele

Pořadatel vypracuje pozvánku na mítink, který organizuje a rozešle ji vybraným zástupcům všech zúčastněných klubů a na e-mail administrátora webu Tomovy modely a to nejpozději 2 týdny před datem konání mítinku.

Pořadatel zajistí ZDARMA lepíky pro účastníky závodu.

Pořadatel zajistí ze svých řad 1 osobu, která ovládá SPYTECH a dokáže řídit průběh závodu.

Pořadatel zpracuje výsledkovou listinu do 1 týdne po odjetí mítinku a rozešle ji vybraným zástupcům všech zúčastněných klubů a na na e-mailovou adresu administrátora webu Tomovy modely. Pokud tak neučiní, rozešle vedoucí seriálu všem zástupcům zúčastněných klubů elektronickou tabulku s výsledky mítinku a s průběžným pořadím za všechny odjeté mítinky, v tom případě nebude vyložena výsledková listina na webu Tomovy modely.

Vzor pro výsledkovou listinu Seriálu maket ZDE, pro M-ČR Nascar ZDE a pro pozvánku s propozicemi ZDE.

7. Doporučený  časový  rozvrh  jednotlivých  mítinků

Sobota

 

8.00

otevření dráhy

8.00-10.00

tréning

9.30-10.00

přejímka všech sobotních kategorií

10.00

zahájení závodů

10.00-11.00

Oldtimer  (Nascar old + new)

11.00-12.00

ME-Cest/24  (OLD/24M 1946-1965)

12.00-13.00

přestávka na oběd - dle dohody pořadatelů a

účastníků

13.00-14.00

Cest/24  (A1/24 1977)

14.00-15.00

Sport/24  (ME-Cest/24)

15.00-16.00

Prototyp/24  (Oldtimer)

16.00-16.10

vyhlášení výsledků, ukončení závodů

8. Bodování výsledků závodu:

Seriál maket 2017

1. místo

20 b

2. místo

18 b

3. místo

16 b

4. místo

14 b

5. místo

12 b

6. místo

10 b

7. místo

9 b

8. místo

8 b

9. místo

7 b

10. místo

6 b

11. místo

5 b

12. místo

4 b

13. místo

3 b

14. místo

2 b

15. místo

1 b

Seriál M-ČR Nascar, OLD/24 1946-1965, A1/24 1977

1. místo

15 b

2. místo

12 b

3. místo

10 b

4. místo

8 b

5. místo

6 b

6. místo

5 b

7. místo

4 b

8. místo

3 b

9. místo

2 b

10. místo

1 b

9. Celkové vyhodnocení seriálů

a) V celkovém hodnocení za rok se v každé kategorii škrtá 1 nejhorší výsledek.(V případě, že dojde k úplnému zrušení plánovaného mítinku a není za něho ani nalezena náhrada, považuje se tento anulový a ze zbylých mítinků se již neškrtá žádný výsledek.)

b) První tři závodníci v celkovém hodnocení každé kategorie budou odměněni diplomy a případně cenami.

c) Do hodnocení celkového vítěze celého seriálu i za kalendářní rok sezahrnují všechny vypsané kategorie splní podmínky .Ti závodníci, kteří některou z kategorií neobsazují vůbec, nebo v ní startovali pouzev 1 mítinku, jsou vyhodnocováni celkově také, ale stím, že chybějící body představují handicap v celkovém součtu.

d) Do celkového hodnocení výsledků za kalendářní rok jak za jednotlivé kategorie, tak i za celkové pořadí se započítávají výsledky jen těch závodníků, kteří se zúčastní minimálně 2 vypsaných mítinkůza rok.

e) Je vypsána kategorie žáků, kteří jsou vyhodnocováni pouze v součtu bodů za všechny obsazené kategorie (nikoliv v dílčích kategoriích) a kteří se zúčastní alespoň 2 vypsaných mítinků za rok.

f) V seriálu M-ČR Nascar je vítěz v kategoriích Oldtimer a Nascar mistrem ČR v případě, že počet účastníků v seriálu a jednotlivých závodech splní podmínky MČR dle Soutěžních pravidel KAUM.

g) Do celkových výsledků závodů kategorií M-ČR Nascar  mohou býtzapočteny pouze výsledky držitelů platných „licencí“ SMČR. Pořadatel (komise seriálu) má právo kontroly platnosti „licencí“ a nezapočtení výsledků  při jejich nepředložení či  jejich neplatnosti (např.chybějící  fotka,  razítko klubu, známka apod.).

Pravidla sestavili vedoucí seriálů Ing. Pavel Hrabal (Nascar, Monoposty, Formule, Oldtimer) a Tomáš Ťok (ME-Cest/24, Cest/24, Sport/24, Prototype/24) a to po dohodě s ostatními účastníky seriálů.