Papírový Větrník 13. a 14. září 2019 - propozice

Úvod » Archiv » Papírový Větrník 13. a 14. září 2019 - propozice

PAPÍROVÝ VĚTRNÍK – 1. ROČNÍK
Mistrovství ČR v kategorii: Malá dopravní technika

Organizátor:

Dům dětí a mládeže Větrník Liberec, přísp.org. ve spolupráci s CPM, o.s. a Licard Liberec

Termín: 13. a 14. září 2019
Místo: Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 16, Liberec 1, 46001

Harmonogram:
Pátek 13. září 2019
17:00 – 21:00 - přejímka soutěžních i výstavních modelů
od 22:00 - hodnocení soutěžních modelů

Sobota 14. září 2019
9.00 - 13.30 - otevřeno pro širokou veřejnost
od 14.00 - slavnostní vyhlášení výsledků soutěže

Určeno pro:

Soutěž je vypsána pro všechny standardní oborové kategorie papírových modelů a všechny věkové kategorie.


Ubytování:

Pouze pro přihlášené rozhodčí – registrace na e-mailu níže do 10. 4září 2019. S sebou spacák a karimatku (pro návštěvníky není možné ubytování zajistit – prostory jsou omezené). Pouze rozhodčí budou mít zajištěnu stravu. Wifi připojení v DDM není určeno pro návštěvníky našeho DDM, proto nepožadujte heslo k připojení. V celém objektu DDM je nutno chodit v přezůvkách a to i včetně výstavního prostoru.

Věkové kategorie:
pro rok 2019
1) mini - dětská tvorba 9 let a mladší ( narozen v r. 2010 a mladší )
2) mladší žáci 12 let a mladší ( 2007 a mladší )
3) starší žáci 13 - 15 let ( 2004 - 2006)
4) junioři 16 - 21 let ( 1998 - 2003 )
5) senioři 22 let a starší ( 1997 a starší )
Rozhodující je ročník narození, nikoli den. Modelář v této kategorii soutěží celý kalendářní rok. Za správné zapsání kategorie je odpovědný soutěžící, nikoli pořadatel.

Startovné:
mini 10 Kč jednorázově za libovolný počet modelů
žáci první 3 modely po 10 Kč / model, další po 5 Kč / model
junioři první 3 modely po 10 Kč / model, další po 5 Kč / model
senioři první 3 modely po 30 Kč / model, další po 10 Kč / model

Vstupné:

30 Kč jednotlivec /60 Kč rodinné vstupné

Základní informace:

Každý může přihlásit libovolný počet modelů do téměř všech kategorií kromě kategorie MDT. Na MČR se může přihlásit pouze jeden model. Při více modelech v jedné kategorii se počítá jen ten nejlepší, zbývající se v pořadí přeskočí.
Výstavní modely jsou vítány. V případě rozměrnějších exponátů je zapotřebí konzultace s organizátorem, model bude přijat pokud to dovolí místo ve výstavním prostoru. Každý, kdo přinese papírový model na výstavu dostane volnou vstupenku.
Soutěž je součástí Papírové ligy CPM. Organizace soutěže podle standardů CPM, o.s..Modely se budou posuzovat kvalifikovaným způsobem  „líbí/nelíbí“.

Kategorie MDT (malá dopravní technika) bude obodována podle standardů CPM o.s. a je součástí Mistrovství ČR. (Pro kategorii MA - MČR platí, že model nesmí být starší víc než dva roky. To znamená, že model soutěžící v Dubenci v roce 2017 a na dřívějších soutěžích, nesmí v roce 2019 v Liberci soutěžit.)

Všechny standardní oborové kategorie (MA, VA, MDT, VDT, L, LKT, PT) jsou hodnoceny ve věkových kategoriích MŽ, SŽ, J, S
Nově je od roku 2019 zařazena kategorie kolejových vozidel (K), a to pouze pro seniory s modely v měřítku větším než 1:50.
Dětská tvorba do 9 let (Mini)
Dioráma a krajinné celky (D) ve věk. kat. MŽ, SŽ, J, S
Prostorový obrázek (PO) ve věk. kat. MŽ, SŽ, J, S
Malá technika (MT) ve věkových kategoriích MŽ, SŽ, J, S (modely kolové a pásové techniky v měřítku 1:72 a menším
Nejúspěšnější modeláři v každé věkové a oborové kategorii budou odměněni diplomem a medailí. Děti, mladší a starší žáci pak ještě obdrží drobnou věcnou cenu.

Pravidla papírové ligy naleznete na stránkách: http://www.papirovemodelarstvi.cz/phpBB ... =30&t=6983

Hlavní rozhodčí:

Tomáš Herder


Doplňkové akce:

Cena RV-90 Richarda Vyškovského - Můžete soutěžit s jedním modelem architektury a jedním modelem ostatní (technika a figurky). MŽ, SŽ, J, S
- zajišťuje a vyhlašuje J. Kropáček

Adresa:

DDM Větrník Liberec, Riegrova 1278/16, Liberec 1


Aktuální informace:

http://www.ddmliberec.cz, http://www.papirovemodelarstvi.cz, http://www.tom59herder.cz

Kontaktní osoba:

Tomáš Herder, 602 794 557 do 20. hodiny, e-mail: therder@seznam.cz
Registrace rozhodčích a rezervace ubytování (pouze pro rozhodčí a jejich doprovod): na stejném e-mailu, do 10. září 2019

Zpět na výpis