Renault 5 Maxi - stavebnice Vista Semily

Úvod » Archiv » Tutoriály auta » Dokončené modely autíček » Renault 5 Maxi - stavebnice Vista Semily

21.6.2008

Loňský školní rok jsme rozdělil náš Favorit Cup na tři kategorie; FC1 – neupravený Favorit, FC2 – upravený Favorit nebo auto postavené z dílů Favorit a FC3 – ostatní komerční autíčka. První a třetí skupina byly hojně obsazovány, druhá byla popelkou. A tak jsem se rozhodnul „vytvořit“ návod na výrobu celého autíčka z dostupných dílů.

Zakoupil jsem si stavebnici od Vista Semily vozítka Renault 5 Maxi, které nabízí možnost zástavby rámečku Favorit do svého vnitřku. Kromě toho jsem zakoupil motorek Super Faro s silonový převod, č kolečka Favorit a hlavně lisovací přípravek na nalisování převodů. Vodítko a kartáčky použiji od Cahozy.

Rozměřil jsem si na podvozku stavebnice umístění zadní nápravy rámečku z Favorita. V těch místech musím vyřezat materiál, protože na podvozku jsou prolisy, které brání tomu, aby rámeček dobře dosednul na podlahu podvozku.

Vyznačený otvor jasem si napřed v rozích předvrtal vrtáčkem 2 mm a pak jsem jej opatrně vyřezal lupínkovou pilkou s listem na kov. Nepospíchat, protože materiál se může teplem tavit a list pilky se připeče do materiálu.

Stejně tak vyznačím budoucí otvor i ve přední části podvozku.

S vyřezáváním postupuji stejně jako v případě zadní části podvozku. Otvor dopilujeme do takové velikosti, aby mělo vodítko dostatečný prostor pro otáčení.

Před dopasováním rámečku do podvozku je potřeba z rámečku odřezat výstupky, které při montáži překážejí. Jsou označeny šipkami a také jsem označil „zobáček“, který jsem odřezal z horní strany rámečku. Ten nepotřebujeme také.

Je zapotřebí propilovat otvory v zadních blatníkách, abychom mohli do nich vsunout „ložiska“ zadní osy rámečku. Postupujeme opatrně, pilujeme nejprve jehlovými kruhovými pilníky. Stále poměřujeme jestli rámeček správně zapadne do propilovaných otvorů.

Na horní straně podvozku musíme odříznout výstupky. Místa jsem označil červenými šipkami.

Je-li vše v pořádku můžeme vložit rámeček do otvorů v zadní části podvozku. Rámeček prostrčíme zespodu podvozku dírou pro zadní nápravu, vtláčíme „ložiska“ rámečku do vypilovaných otvorů a překlopíme na horní část podvozku. Rámeček musí ležet na podvozku bez pnutí. Je-li nějaké pnutí mezi podvozkem a rámečkem, musíme ho odstranit připilováním otvorů pro zadní „ložiska“.

A tak to vypadá, když se nám to podaří.

Rámeček se mi podařilo zapasovat a tak jsem do něj vložil motor. V mém případě použiji motor SuperFaro. Zjistil jsem, že je potřeba ještě udělat výřez do podvozku, aby nám rámeček s motorem dolehnul přímo na podvozek. Vyznačil jsem si potřebné rozměry tužkou.

Vyznačený prostor jsem opatrně vyříznul lupínkovou pilkou a začistil pilníkem s jemnými zuby. A rámeček dosednul na podvozek tak, jak jsem si to představoval.

Podvozek autíčka jsem položil na stůl „koly“ nahoru a hned mi bylo jasné, že pokud použiji vodítko pro SRC modely budu mít problém s přesahem vodítka přes přední obrys karoserie. Přiložil jsem tedy vodítko na podvozek, abych zjistil polohu, kdy přesahovat nebude a zároveň nebude vadit přední ose. Budu tedy muset upravit rámeček tak, aby mělo vodítko otočný bod za přední osou.

Nejprve si ve zjištěném bodu otáčení vyvrtám otvor pro čep vodítka. Důlčíkem vyznačím místo vrtání, předvrtám na průměr 3 mm a pak teprve vrtám na průměr čepu vodítka, v mém případě na 5 mm.

Poté odřízneme ostrým kobercovým (vylamovacím) nožíkem materiál kolem díry pro vodítko, který by nám překážel.

Pak trpělivě nožíkem odřezáváme materiál rámečku tak dlouho, až se dobereme do tvaru držáku vodítka, který vidíme na fotografii. Jen upozorňuji, že pilníkem to jde také, ale není to žádná sláva. O něco lépe to jde smirkovým papírem nalepeným na tyčce vhodného průměru.

7.9.2008

Po delší době budu pokračovat v úpravách. Držák motoru je upraven podle potřeby a tak je potřeba jej nějakým způsobem upevnit k podvozku. Provedu to čtyřmi šroubky se samopřezným závitem o průměru 2 mm a délce asi 6 mm. Nejprve musíme držák i podvozek svrtat mezi sebou. Použiji vrták o průměru 1,4 mm.

Ze spodní strany podvozku „vyrobíme“ zahloubení pro zápustné hlavy šroubků a převrtáme otvory na průměr 2 mm.

Oba dva díly jsem sešrouboval dohromady, šroubky jsem dotáhnul tak akorát. Dbám přitom na symetrii.

Vyzkoušel jsem nasadit zadní kola a zjistil jsem, že mi budou zadní blatníky vadit. Proto jsem byl nucen vypilovat čtyřhranným pilníkem zářez, který jsem na fotografii vyznačil červeně.

Stejný zářez je potřeba udělat i na druhé straně.

Připravím si zadní hřídel o průměru 3 mm a délce 46 mm. Na fotografii vidíte dvě, ta druhá je pro mnou rozestavěný Nascar z hračky.

Pomocí tzv. „lisovacích přípravků“ od Fara se mi podařilo kladívkem natlouci ozubené kolo a stavěcí kroužek na zadní hřídel do držáku motoru. Šlo to lépe, než když jsem to dělal pomocí matiček a svěráku. Ale přesto nejlepším pomocníkem zůstalo kladívko.

Neměl jsem po ruce motorek SuperFaro a tak jsem použil zatím standardní motorek, protože jsem potřeboval nasadit zadní kola. Pochopitelně jsou to kolečka z modelu Favorit.

Kola jsou nasazena a volně se točí. Seřízení provedu až před první jízdou.

Rozhodnul jsem se, že pro přední nápravu použiji originální kolečka ze stavebnice. Protože je budu muset trochu utopit dovnitř modelu (světlost by měla být maximálně 2 mm), musím vyřezat zářezy i do předních blatníků podvozku.

Zkusil jsem přiklopit karoserii k podvozku a zjistil jsem, že pneumatiky dřou o boky karoserie a proto je potřeba ztenčit stěny karoserie v místě zadních blatníků. Provedu to dremelkou se stopkovou frézkou. Otáčky by měly být takové, aby se plast netavil.

Na fotografii můžete vidět žlutou barvou označené vybrání materiálu, který jsem odstranil dremelkou.

Smontujeme si dvě kolečka ze stavebnice a připravíme si i hřídelku, která je součástí stavebnice. Ostrým nožíkem odstraníme části náboje, protože potřebuji, aby se kolečka schovala dovnitř karoserie.

Všimněte si, že jsem přední blatníky ještě více upravil. Také bylo zapotřebí vyvrtat do bočních stěn otvory pro hřídel přední nápravy. Průměr hřídelky je 2,4 mm a tak průměr otvorů je 2,5 mm. Střed je ve výšce 5 mm od spodní strany podvozku.

Kola jsou na svém místě.

8.9.2008

Pokračuji dál tím, že si upravím tvar vodítka. Používám vodítka Cahoza nebo Parma nebo Starburst. Na vodítku můžete vidět žlutou barvou vyznačený tvar, který potřebuji a na pravé straně již upravené vodítko.

Trochu špatně jsem odhadnul vzdálenost osy otáčení vodítka od přední nápravy a tak jsem musel spilovat i matici M5, aby se o ní přední náprava netřela. Celou úpravu jsem udělat pomocí pilníku, svěráku a kombinaček. 10 minut mi na to stačilo.

Na této fotografii je vidět, proč jsem matici upravoval.

Připravil jsem si materiál na dokončení montáže vodítka. Potřebuji k tomu kartáčky Alpha, dva kousky mosazného plechu 4 x 10 mm, tloušťka 0,3 – 0,5 mm a samozřejmě vodiče o průměru, který je potřebný pro průtok max. proudu, v našem případě do 2 amper.

Na následující fotografii můžete vidět, jak se kartáčky a kontaktní plíšek musí naohýbat a společně zasunout do patřičných otvorů ve vodítku. Vodiče se pak připájí na kontaktní plíšky, které se dotýkají sběracích kartáčků.

A zde můžete vidět. Jak a kam se připájí vodiče, které pak přivádí proud do motorku. Je vhodné vodiče připájet v vodítku ještě tehdy, když máme vodítko mimo autíčko, protože tak máme více prostoru pro pájení.

Nejprve jsem si zkusil napájet motorek přímo ze zdroje, abych zjistil polaritu proudu k motoru aby se točil tak, že pojede dopředu. Polaritu jsem si označil na motorku fixou (lihovkou) a pak připájel správné konce vodičů ke svorkám motorku. PLATÍ – vodič od LEVÉHO kartáčku po směru jízdy je připájen k MINUS.

Autíčko má podvozkovou část dokončenu a tak je zapotřebí dopasovávat karoserii. Nesmí nám kola nikde dřít o vnitřek karoserie a tak je někdy nutno si pomoci dremelkou a vyfrézovat překážející materiál. Určitě dětem tatínkové pomohou. Musí se to dělat opatrně, ať se neprofrézujete na druhou stranu. Trochu déle to trvá nožíkem, ale jde to také.

Karoserie už sedí, nikde nám to nedře a tak se budeme moci projet na dráze před tím, než dokončíme karoserii tak, aby se na ni dalo koukat.

A ještě jedna nepovedená fotečka autíčka na Ites dráze.

Tak, zase někdy.