Podvozek pro maketu Porsche 962C

Úvod » Archiv » Tutoriály auta » Nedokončené návody » Podvozek pro maketu Porsche 962C

Podařilo se i levně sehnat plastikovou stavebnici firmy Taymia vozu Porsche 962C. I když se mi zbarvení moc nezamlouvá, rozhodnul jsem se postavit z této stavebnic model na autodráhu pro svou dcerku do závodů o titul Mistr Větrník v kategorii GTP. Model by měl také vyhovovat i republikovým pravidlům maket GT v měřítku 1:24. Tak, a máme před sebou krabici s modelem.

Začnu podvozkem, a jak je mým zvykem, použiji netradiční postupy a materiály pro výrobu této makety. Připravím si mosazný plech tl. 1mm. Je však možno použít i ocel. Měl jsem k dispozici plech o rozměrech 153 mm x 90 mm.

Na tento kus plechu přenesu rozměry podvozku podle přiloženého plánku. Plánek odpovídá půdorysu zvoleného modelu. Zaoblení přední části podvozku doladíme podle použité karoserie.

Podvozek je nakreslen (spíše vyryt) a jdeme do řezání. Tady kladu na srdce, nešetřete na plátcích lupenkové pilky. Ve spodní části fotografia můžete vidět jak dopadlo mé šetření. Po zakoupení kvalitních plátků šlo řezání lépe. Čím jsou zuby jemnější, tím je to lepší. Doporučuji čísla 0, 1 a 2.

Vyříznuté díly jsem opiloval načisto a začal připravovat další díly.

Rozhodnul jsem se, že domečky ložisek vyrobím z oboustranného cuprextitu. Vede mě k tomu snadná pájitelnost a obrobitelnost malých dílů. Nakolik je má volba dobrá, rozhodne až provoz modelu. Plánek s ostatními zbývajícími díly a foto je dole.

Nejprve budeme k základní desce podvozku pájet přední domečky ložisek. Je potřeba je nejprve trochu upravit vyřezáním zářezu do spodní strany aby střed díry v domečku lícoval s ryskou přední nápravy.

Budeme pájet výkonným pájedlem nejméně 100W. Tady poradím jednoduchý fígl. Pájím podvozek na dřevěné desce a mosazné chassis nejprve nahřívám vysoušečem vlasů tak dlouho, abych na něm neudržel ruku. Poté 100W trafopájkou rychle pájím dílky k chassis, nesmíme moc prohřívat cuprextitové díly aby se nesloupnula měděná fólie.

Nepřekonal jsem svou náklonnost ke stavebnici Merkur a tak opět můj držák vodítka je z dílku této stavebnice. Při této příležitosti si připravím mosazné trubičky jako ložiska pro přední nápravu.

Místo, kde budeme pájet držák vodítka pořádně zahřejeme vysoušečem vlasů a pocínujeme. Také je dobré používat nějakou kapalinu na pájení. Usnadňuje rozlití cínu. Poté držák připájíme na patřičné místo, Více toho je na fotografii.

Abychom měli přední část podvozku za sebou, tak hned připájíme i trubičky ložisek do předních domečků. Trubičky vložíme do domečků a do nich vložíme trojkovou hřídel pomocí níž můžeme kontrolovat usazení ložisek a rovnoběžnost se základní deskou chassis.

Abychom měli přední část podvozku za sebou, tak hned připájíme i trubičky ložisek do předních domečků. Trubičky vložíme do domečků a do nich vložíme trojkovou hřídel pomocí níž můžeme kontrolovat usazení ložisek a rovnoběžnost se základní deskou chassis.

Budeme muset upravit bočnice podvozku a také i základní díl tak, že vyřízneme do dílů zářezy podle rozměrů, které jsou vyznačeny na dalších dvou fotografiích.

Zářezy na základní desce podvozku jsme potřebovali k tomu, abychom mohli připájet domečky zadních ložisek. Nezapomeneme pocínovat základní desku v místě pájení a poté opět zahříváme fénem a rychle připájíme domečky na své místo. Do domečků vložíme ložiska a do nich hřídel o průměru 3 mm. Stejně tak vsuneme hřídel i do předních ložisek a kontrolujeme vzájemnou rovnoběžnost hřídelí jak na výšku, tak na délku rozvoru. Podle potřeby připilujeme otvory v domečkách zadní nápravy až budou obě hřídele rovnoběžné. Poté ložiska rychle připájíme.

Připravíme si díly na přední čepy bočnic. Místo mosazných trubiček je vhodnější mosazný profil U 2,5 x 2,5 mm, ale ten běžně neseženeme a počítejme 60 Kč za půl metru. Abych vyrovnal tloušťku stěn trubičky navinu si závitnici z měděného drátku o průměru 0,5 mm. Samotný díl čepu je z ocelového drátu do výpletu jízdního kola, má průměr 1,8 mm.

Na následující fotografii můžete vidět podsestavu, kterou musíme dát na patřičné místo.

Závitnici z drátku připájíme na těleso čepu. Nezapomeneme pocínovat přední části bočnic, na kterou budeme pájet připravené čepy.

Na následující fotografii můžeme vidět čepy připájené k bočnicím. Čepy by měly přečnívat hranu bočnice asi o 10 mm.

A čeká nás první obtížná zkouška naší přesnosti. Budeme pájet mosazná pouzdra čepů na přední část základního dílu chassis. Na čep navlékneme 11 mm trubičku a přiložíme bočnici ke střednímu dílu podvozku. Trubička pouzdra by měla ležet na středním dílu vedle domečku na vnější straně. Záleží na přesnosti, pomoci by vám měly i rysky, které jste si vyryli do desky, když jste obkreslovali tvar podvozku. Připájíme na jednom místě trubičku, opatrně vyjmeme bočnici a trubičku přitiskneme dřevěnou špejlí k destičce a připájíme pořádně z jedné strany. Poté si podvozek natočíte podle potřeby a propájíte spoj i ze druhé strany. Pomáháme si pájecí kapalinou, pozor na zatečení cínu do trubičky.

A zde máme pohled na připájené trubičky a vsunuté čepy bočnic.

Připravíme si díly na rozpěrný držák obou bočnic. Budeme potřebovat dvě trubičky o průměru 3/2 mm a délce 5 mm a ocelový drát o průměru 1,8 mm a délce 60 mm.

Nezapomeňme pocínovat místa na středním dílu, kam budeme pájet trubičky. A také na obou bočnicích, kam připájíme konce ocelového drátu.

Doufám, že jste nezapomněli pocínovat i konce drátu v délce kolem 10 mm. Vydatně vám pomůže pájecí kapalina.

A jdeme do finální kompletace. Pájím na silné dřevěné desce. (špatně odvádí teplo). Jehlou si na desku narýsuji dvě rovnoběžky vzdálené 83 mm. Mezi ně vložím střed s nasunutými bočnicemi, jejichž hrany lícují s ryskami na desce. Bočnice zajistím papírovými lepíky, střední část usadíme pomocí rysek na dílech tak, aby všude byly stejné mezery mezi díly. Vše zajistíme lepíky mezi sebou. Fotografie nám to ozřejmí.

Přiložíme drát s navléknutými trubičkami a umístíme na patřičná místa. Ve středu drát lehce přitlačíme špejlí a nejprve připájíme trubičky na středním díle. Po důkladném připájení je čas připájet i samotný drát na obě dvě bočnice. A je to.

Bočnice by se měly pohybovat do stran a měly by umožňovat naklánění karoserie v rozmezí 1 – 1,5 mm.

13.2.2008

Nebyl jsem spokojen s použitím trubiček. Můj kolega, Karel Sikora z Jablonného v Podještědí, používá místo trubiček mosazný profil U 3x3 mm. Bočnice mají tak větší volnost v pohybu, což se příznivě projeví ve zlepšení jízdních vlastností. Dopředu jsem použil uvedený profil o délce 10 mm, čepy budou z drátu do výpletu jízdních kol.

U motoru jsou bočnice spojeny opět nerezovým drátem do výpletu. Zde mi však profil U 3x3 mm moc nevyhovoval a tak jsem použil profil U 3,5x3,5 mm, dva kousky délky 3 mm.

A tak vypadá podvozek po dokončené úpravě, už teď se mí jeví, že bude lepe sedět na dráze, protože trubičky nebyly dostatečně volné.