Začátečnický podvozek G12

Úvod » Archiv » Tutoriály auta » Dokončené modely autíček » Začátečnický podvozek G12

Tento návod má být odpovědí pro všechny, kteří pořád dělí dráhové modeláře do několika skupin. Podle mne je pouze jedna skupina dráhových modelářů a to jsou takoví, kteří to mají jako hobby. Různé elitářské skupiny by měly najít společnou řeč a tolerovat se navzájem. Budiž i tento návod příspěvkem pro tuto cestu.

Celá konstrukce vychází z plánku podvozku, který poskytnul plénu modelářům Ivan Petrů. Můžete si jej stáhnout zde. Upozorňuji, že plánek není v měřítku 1:1 a proto je potřeba dodržovat rozměry uvedené kótováním. Proto v tomto tutorialu nebudou téměř žádné náčrtky.

A máme před sebou všechny díly podvozku, které jsem si připravil podle výše uvedeného plánku.

Jen krátce k dostupnosti použitého materiálu. Všechny dráty jsou ocelové o průměru 1,8 mm a zdrojem jsou dráty do výpletu jízdních kol. Upozorňuji, že cena nového drátu se pohybuje od 2 do 5 korun a tak zbytečně nepátrejte po starém jízdním kole. Dostanete koupit dva druhy, buď chromované nebo niklované. Doporučuji niklované, které mají dvě výhody – jsou levnější a dobře se pájí (to je důležité). Plech jsem použil z krabice z PC zdroje. Tloušťka je od 0,5 do 0,8 mm, je jsem použil 0,8. trubičky jsou mosazné o průměru 3/2 mm. Koupit se dají v OBI, Baumaxu nebo nejlépe v dobře zásobené modelářské prodejně.

A zde jsou mé pomůcky na dobré pájení. Především je to stará zásoba pájky s obsahem olova a pak také nějaká pájecí kapalina. Použil jsem v tomto případě pájecí kapalinu neutrální od fy ELCHEMCO (www.elchemco.cz). Stejně tak poslouží pájecí kapalina na nerez od stejné společnosti.

Abychom mluvili stejnou řečí, tak si ujasníme, že levá strana je levá strana podvozku ve směru jízdy. A tak nejprve budeme pájet levý drátový rám k držáku ložisek. Důležité !!! Vždy je potřeba jemným jehlovým pilníčkem opilovat místa spojů na obou dvou dílech, nanést pájecí kapalinu a místo pocínovat malou kapkou cínu, kterou je potřeba pořádně roztahat po ploše. Pak přiložíme oba díly k sobě a malou kapkou cínu je spojíme. Srovnáme vzájemnou geometrii a poté pořádně propájíme. Všimněte si na fotografii, jak má takový spoj vypadat. Pájím obyčejnou trafopájkou české výroby o výkonu 100W.

Stejným postupem jsem připájel i pravý drát středového rámu a pak je potřeba sladit rovnoběžnost obou drátů tak, aby se mezi ně vešla výztužná příčka. Značky na obou drátech vyznačují pozici příčky.

Zde máme celkový pohled na díly, které jsme zatím spájeli dohromady a na vyrovnané dráty.

Opět nezapomeneme místa pájení opilovat pilníčkem, pocínovat a poté nejprve přichytit na jedné straně a pak druhé. Poté již můžete propájet obě místa pořádně. Spoje by měly vypadat alespoň tak, jak je mám na fotografii.

Teď je na čase si připravit přední plech před připájením do přední části rámu. Důležité je skosení tří stran do ostrého břitu, aby se plech dostal i pod dráty rámu. V této chvíli je plech připraven na pocínování.

Všimněte si, že jsem pocínoval jak plech, tak i místa na drátech, kam plech přijde připájet. A opět bych mohl opakovat postup při pocínování …

A celkem se rád chlubím, to pájení snad ani nemá chybu. Tak to vypadá nahoře…

a tady ze spodní strany. Všimněte si, že plech díky sraženým hranám přesahuje přes dráty.

Rám je pohromadě a tak začneme pracovat na pohyblivých bočnicích. Pro pohyblivé spojení budeme muset připájet dvě krátké trubičky na přední hranu středového plechu. Opět nejprve trubičky přichytíme a až poté pořádně připájíme.

Na chvíli přerušíme svou práci na středním dílu a budeme se věnovat bočnicím. Potřebujeme připájet trubičky k bočnicím. Pocínování plechu je samozřejmostí, postup je stejný jako v předešlém případě.

Trubičky jsou na svém místě a budeme dávat dohromady bočnice se středním dílem.

Nejprve vsuneme do trubiček na středu dráty ve tvaru L kratšími stranami. Pak na každou delší stranu drátu nasuneme příslušnou bočnici. Budeme muset obě bočnice mezi sebou spojit 80 mm drátem, který můžete vidět při horním okraji obrázku.

Na drátu si označíme okraje středu a přihneme konce kleštěmi podle této fotografie. Hlavně se snažme, aby oba dva konce byly stejně ohnuté.

Nezapomeneme pocínovat konce drátu a také místa na bočnicích, kam konce drátu budou připájeny.

Drát položíme a napolohujeme na podvozek tak, aby volně ležel na středu a přitom i na bočnicích. Pak přichytíme kapičkou cínu jeden konec na bočnici a po srovnání i druhý konec na druhou bočnici. Poté propájíme jednu i druhou stranu podvozku.

Nyní potřebujeme zajistit příčný drát, aby se pohyboval nahoru a dolu jen v určitých mezích a také aby se bočnice nemohly vysunout. Protože v současnosti nemám mosazný profil tvaru U, tak jsem si pomohl tím, že jsem opiloval trubičku o průměru 3/4 mm a uříznul dva 4 mm kousky.

Oba kousky připájím na rám podvozku, pochopitelně až po sestavení obou hlavních dílů, a tím je zajištěna pohyblivost obou částí i jejich soudržnost.

Podle plánku si připravíme držák vodítka. Použil jsem opět ocelový plech z krytů PC zdrojů.

Jak držák vodítka, tak i patřičnou část podvozku pořádně pocínujeme (pomůže nám kapalina na nerez). Bez tohoto pocínování nebudeme mít šanci.

A poté nezbývá již nic jiného, než držák vodítka pořádně připájet. Prohřátí materiálu musí být samozřejmostí.