Nový seriál článků s návody pro elektroniku

Úvod » Nový seriál článků s návody pro elektroniku

Letos jsem si odpustil "hloupé" úvodníky a místo toho jsem začal aktualizovat svůj web něčím užitečným. Pod záložkou ELEKTRONIKA jsem se rozhodnul, že budu přinášet podklady pro vedoucí kroužků elektroniky. První ze série článků s návody najdete pod výše zmíněnou záložkou a tlačítkem Kroužek v DDM Větrník. Dnes je to návod a podklady na výrobu jednoduchého blikače.

Zpět na výpis