Začátečníci - 1. konstrukce

Úvod » Elektronika, CNC a 3D tisk » Kroužek v DDM Větrník » Začátečníci - 1. konstrukce

Prvních několik hodin v kroužku se začátečníci v našem kroužku učí pájet. Nikdo učený z nebe nespadl a tak někde je zapotřebí naučit a zafixovat správné návyky práce s trafopájkou a také kalfunou. Trafopájku používáme z bezpečnostních důvodů, protože v klubovně se 16 místy u stolu pracuje celkem 12 dětí a dva vedoucí. Tudíž není místa nazbyt. Po prvních zkušenostech s pájením starých rezistorů je naší první šlapající konstrukcí:

Jednoduchý blikač

Sluší se uvést zdroj této konstrukce - je to Amatérské rádio č. 12 z roku 1995. Je zapotřebí pracovat s konstrukcí s minimem polovodičových součástek, umožní to vedoucímu lehčeji odstranit případné poškozené součástky. Schema konstrukce je zde:

blikacka_AR12_1995

Konstrukce je sestavena celkem z deseti součástek plus klips pro baterii na 9V. 4 součástky jsou aktivní a budou vyžadovat pájení s chlazením nožiček pinzetou. V této fázi je zapotřebí děti kontrolovat, rády "podvádějí" a nechladí a vy pak jen opravujete. Seznam součástek:

2 ks   rezistor 470 Ohmů

2 ks   rezistor 39 kiloOhmů

2 ks   elektrolytický kondenzátor 10uF (mikrofarad)

2 ks   tranzistor BC 547 (BC546, BC548)

2 ks   LED dioda (červená, zelená atd.)

S kapacitou kondenzátorů lze experimentovat. Diody blikají v intervalu asi jedné sekundy. Chceme-li blikání zrychlit - snížíme kapacitu kondenzátorů na 4u7 nebo na 2u2. Obráceně lze blikání zpomalit kapacitou 22uF nebo 47uF i dokonce 100uF. Můžeme také udělat jednodiodový blikač vyřazením jedné diody a nahrazením této diody propojkou. Návrh plošného spoje v měřítku 1:1 a rozlišení 600 pixelů najdete zde:

blikacka_AR12_1995_spoj

Kliknutí pravého tlačítka myši na obrázek spoje a výběrem položky "uložit jako" můžete do svého počítače stáhnout předlohu spoje ve skutečné velikosti. Spoj je oproti originálu upraven i pro použití kondenzátorů s radiálními vývody. Protože je spoj malý a jednoduchý lze jej vytvořit i ručně pomocí malého štětečku, kterým spoj namalujeme přímo na desku jednostranného cuprextitu. To však bude obsahem jiného návodu. Nyní se podívejme na osazovací plánek – zde jsou zapojeny kondenzátory s axiálními vývody:

blikacka_AR12_1995_osazovak

Pro některé z vás jsem vytvcořil balíček se všemi soubory na této stránce a ještě s nějakými navíc. Schema je vytvořeno v programu sPlan 7.0 a návrh plošného spoje v Sprint Layout 6.0. Stahovat můžete zde: Jednoduchy_blikac